Showing 13–17 of 17 results

Hàng chuyển nhượng
Giá: 90 - 120 triệu/m²
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 95 tr/m²
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 46%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
 • Số căn hộ: 265
 • Mật độ xây dựng: 47%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 39 - 43 triệu/m²
 • Số căn hộ: 225
 • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 088 6800 924