Showing 13–13 of 13 results

Hàng chuyển nhượng
Giá: 39 - 43 triệu/m²
  • Số căn hộ: 225
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 088 6800 924