Showing all 3 results

Hàng chuyển nhượng
Giá: 6 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 84
  • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 30 - 35 triệu/m²
  • Số căn hộ: 1310
  • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 5.1 tỷ
  • Số căn hộ: 621
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 088 6800 924