lovera vista
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
20
Số căn:
1310
Quy mô:
1.8 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block: Số tầng:20
Quy mô:1.8 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1310 Ngày hoàn thành:06/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:
Số tầng:20
Quy mô:1.8 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1310
Ngày hoàn thành:06/2021