Showing 1–12 of 17 results

Chuyên trang tổng hợp tất cả các dự án của Khang Điền. Hotline: 0941 24 99 24

Đang mở bán
Giá: 48 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1043
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 18 - 50 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 176
 • Mật độ xây dựng: 25%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 6 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 12 - 21 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 30 - 35 triệu/m²
 • Số căn hộ: 1310
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 5.1 tỷ
 • Số căn hộ: 621
 • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2,6 tỷ
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 40 tỷ
 • Số căn hộ: 43
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 15 - 23 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 90 tr/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 088 6800 924