Showing all 4 results

Đang mở bán
Giá: 48 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1043
  • Mật độ xây dựng: 30%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 40%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 30 - 35 triệu/m²
  • Số căn hộ: 1310
  • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2,6 tỷ
  • Số căn hộ: 867
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 088 6800 924