safira khang điền
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
22
Số căn:
1570
Quy mô:
2.7 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1570 Ngày hoàn thành:04/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1570
Ngày hoàn thành:04/2020