Showing 1–12 of 13 results

Chuyên trang tổng hợp tất cả các dự án của Khang Điền. Hotline: 0941 24 99 24

Đang mở bán
Giá: 18 - 50 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 176
  • Mật độ xây dựng: 25%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 12 - 21 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 296
  • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 40%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2,6 tỷ
  • Số căn hộ: 867
  • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 5 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 40 tỷ
  • Số căn hộ: 43
  • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 15 - 23 tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 90 tr/m²
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 90 - 120 triệu/m²
  • Số căn hộ: 131
  • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 95 tr/m²
  • Số căn hộ: 323
  • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 46%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
  • Số căn hộ: 265
  • Mật độ xây dựng: 47%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 088 6800 924