jamila khang điền
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
25
Số căn:
867
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô: Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:867 Ngày hoàn thành:2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Chung cư
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:867
Ngày hoàn thành:2018