Showing 13–16 of 16 results

Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 95 tr/m²
  • Số căn hộ: 323
  • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 46%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
  • Số căn hộ: 265
  • Mật độ xây dựng: 47%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 39 - 43 triệu/m²
  • Số căn hộ: 225
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0941 24 99 24