mega village
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
323
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
43%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:323 Ngày hoàn thành:2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:323
Ngày hoàn thành:2017