merita khang điền
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
131
Quy mô:
3,1 ha
Mật độ xây dựng:
43%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:3,1 ha Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:131 Ngày hoàn thành:2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:3,1 ha
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:131
Ngày hoàn thành:2017