topia khang điền
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
225
Quy mô:
6 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Đất nền Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:225 Ngày hoàn thành:2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Đất nền
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:225
Ngày hoàn thành:2016