the classia khang điền
the classia khang điền 2
vị trí the classia khang điền
mặt bằng the classia khang điền
mặt bằng phân lô dự án the classia
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
4
Số căn:
176
Quy mô:
4,3 ha
Mật độ xây dựng:
25%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7 Số tầng:4
Quy mô:4,3 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:176 Ngày hoàn thành:2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7
Số tầng:4
Quy mô:4,3 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:176
Ngày hoàn thành:2022