verosa park
nhà phố verosa park khang điền
verosa park
verosa khang điền
Trạng thái:
Hàng chuyển nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
296
Quy mô:
8.1 ha
Mật độ xây dựng:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8.1 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:296 Ngày hoàn thành:Quý 1/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố biệt thự
Trạng thái:Hàng chuyển nhượng
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8.1 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:296
Ngày hoàn thành:Quý 1/2020