Showing 1–12 of 13 results

Đang mở bán
Giá: 18 - 50 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 176
 • Mật độ xây dựng: 25%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 12 - 21 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng:
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 40%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 2,6 tỷ
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 40 tỷ
 • Số căn hộ: 43
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 15 - 23 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 90 tr/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 90 - 120 triệu/m²
 • Số căn hộ: 131
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 95 tr/m²
 • Số căn hộ: 323
 • Mật độ xây dựng: 43%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 46%
Hàng chuyển nhượng
Giá: 80 - 100 tr/m²
 • Số căn hộ: 265
 • Mật độ xây dựng: 47%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 088 6800 924